Conceptontwikkeling en Innovatie
Onze werkwijze

Een goed idee verdient alle aandacht, vanaf de allereerste schets tot een productieklaar ontwerp of complete dienst. Of het nu gaat om een totaal concept of een specifiek onderdeel daarvan. In welke fase van de conceptontwikkeling de opdrachtgever zich ook bevindt, ConceptOntwikkelen werkt graag samen aan de uitdaging. We ondersteunen onze klanten tijdens het gehele proces.

Van idee tot aan productie bestaat het proces van conceptontwikkeling uit vele deeltaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brainstormsessies, opstellen van eisen en wensen, het genereren van ideeën en productpresentaties. Bij ConceptOntwikkelen pakken we dit aan door middel van een gestructureerde en analytische aanpak waarin we 4 fases onderscheiden.

De 4 fasen van ConceptOntwikkeling:

  • 1. Analyse van het probleem
  • 2. Genereren van ideeën
  • 3. Conceptontwikkeling
  • 4. Detaillering van het Concept

1. Analyse van het probleem

We proberen niet alleen iets te ontwerpen dat er nieuw uitziet. We proberen een balans te vinden tussen alle verschillende factoren die een product beïnvloeden. Het product moet een beroep doen op de beoogde gebruikers op verschillende niveaus: functie, bruikbaarheid, kosten, betrouwbaarheid, vorm en kleur, enz. Daarom is het zo belangrijk om het ontwerpprobleem zo zorgvuldig te bestuderen. Zonder het probleem echt te begrijpen, is er weinig hoop om concepten te genereren die kunnen worden omgezet in realiseerbare producten die aan alle eisen voldoen.

Tijdens deze probleemanalyse worden de volgende elementen verkregen:

  1. probleem definitie bepalen
  2. doelen stellen
  3. doelgroepen bepalen
  4. het verrichten van intern en extern onderzoek (marktonderzoek, concurrentieonderzoek, etc.)

Het startpunt van de conceptontwikkeling en innovatie is essentieel. Als de uitgangspunten niet helder zijn, is het resultaat vaak teleurstellend. Daarom is het van belang om tijdens een grondige analyse de doelgroep en concurrentie goed in kaart te brengen. Gedurende deze fase maken we een doelgroepbeschrijving en een doelgroepcollage, ook maken we een concurrentenanalyse op. Zo worden de eigenschappen gevisualiseerd, die het nieuwe product in zich moet hebben.

2. Genereren van ideeën

De ideegeneratie behelst de productie van nieuwe en bruikbare ideeën. Deze ideeën worden gegenereerd door middel van brainstorm sessies. Brainstormen is dé manier om het ontwikkelen van ideeën en concepten te stimuleren. Het is belangrijk om ‘out of the box’ te denken; om met verschillende oplossingen te komen. Door dat vaak genoeg te doen, kom je uiteindelijk tot heel goede ideeën. Ideegeneratie garandeert dat niet overhaast een ‘eerste’ idee wordt uitgewerkt, maar dat eerst een goed overzicht van (vrijwel) alle mogelijke oplossingsrichtingen in kaart wordt gebracht. Dit bespaart de opdrachtgever uiteindelijk tijd, geld en teleurstelling. De opdrachtgever bepaalt welke ideeën tot concept worden uitgewerkt.

3. Conceptontwikkeling

Aan het einde van de ideegeneratie worden er één of meerdere ideeën gekozen die worden uitgewerkt tot concepten (hierbij lettende op functionaliteit, bruikbaarheid, uitstraling en natuurlijk de produceerbaarheid). Eén of meerdere oplossingen worden in overleg met de opdrachtgever gekozen en uitgewerkt tot concepten. Dit kan in de vorm van een prototype, 3D animaties, (schaal)modellen en/of tekeningen.

4. Detaillering van het Concept

Tijdens de detailleringsfase wordt een concept op detailniveau verder uitgewerkt. Alle deelproblemen worden bij elkaar gebracht in één ontwerp. Door middel van analyses en simulaties proberen we te voorspellen of het ontwerp aan de vereiste specificaties voldoet. Aan het einde van de detaillering worden de documenten opgeleverd waarin de ontwerp karakteristieken beschreven worden, waaronder technische tekeningen voor productie of spraakmakende visualisaties voor presentaties.

Er kunnen veel concepten voor het product zijn. Je moet erachter komen wat de beste is die de geest van de klant kan raken. Het concept moet eenvoudig en indrukwekkend genoeg zijn om consumenten te overtuigen om het te kopen. Het hele doel van conceptontwikkeling is om een ​​overtuigend antwoord te geven op de vraag: waarom zou ik dit kopen?